Dřevostavby

img

Proč je dřevostavba správnou volbou?

Víte, proč jsou dřevostavby tak oblíbené, a stále více žádané?

Důvodů proč stále více lidí volí právě dřevostavby je hned několik a asi nejčastěji zmiňovaným je bezpochyby rychlost výstavby. Rychlost výstavby u dřevostavby je průměrně 3 – 6 měsíců, a to v závislosti na typu konstrukce a způsobu montáže.

Další důvodem proč jsou dřevostavby tak žádané, je suchý proces výstavby. Suchým procesem stavby se do konstrukce dřevostavby nedostává žádná “vestavěná” vlhkost. Díky tomu je dřevostavba hygienicky nezávadná a zamezí se tím nežádoucí budoucí tvorbě plísní a mikroorganismů. Tento problém je v současnosti bohužel velmi aktuální u zděných domů, kdy se urychlováním výstavby nedodržují, nebo výrazně zkracují technologické přestávky, a ve stavbě se tak “zanechá” značné množství vody. Těchto neduhů je však dřevostavba ušetřena.

Cenová výhoda u dřevostavby není velká. Obecná cena dřevostavby je nižší v průměru jen o 5-15% proti zděné stavbě.

Klady moderních dřevostaveb

 • vysoká rychlost výstavby
 • suchá montáž = možnost prací i v zimě
 • výborné tepelně izolační vlastnosti
 • bezkonkurenční z hlediska vlivu na životní prostředí
  a z hlediska svázaných emisí CO2 a SO2 (skleníkových plynů)
 • nízké dopravní nároky
 • snadná recyklace
 • ideální do seizmických oblastí a povodňových oblastí
  vysychají rychleji než zděné stavby s nesrovnatelně menšími škodami

Zápory moderních dřevostaveb

 • větší nároky na projekt a provedení na stavbě
 • důraz na statiku, protipožární řešení a akustiku
img

Mýty o dřevostavbách

O dřevu jako stavebním materiálu se rozšířilo několik mýtů, které se pokusíme uvést na pravou míru.

(zdroj: www.drevoprozivot.cz)

Životní prostředí

Dřevo je v přírodě obnovitelný zdroj. Když se kus lesa vytěží, vysadí se stromy nové. Někteří odpůrci těžby dřeva odsuzují vykácené paseky, ale nevadí jim těžba v kamenolomu, který je trvalým zásahem do krajiny a žádný kámen v něm již nevyroste. V českých lesích je dvojnásobná celková zásoba dřeva než za první republiky, roční přírůstky dřeva jsou o jednu čtvrtinu vyšší než jeho plánovaná těžba. Dřevo jako stavební materiál nenachází odbyt na domácím trhu.

Hořlavost

Moderní dřevěné konstrukce jsou požáru odolné. Zaručují dostatečný čas na evakuaci obyvatel, vždy v řádu desítek minut. „Zuhelnatělá povrchová vrstva vznikající při požáru na nosných prvcích (trámech) totiž brání dalšímu ohoření (u objemných dřevěných kusů pronikne oheň do zhruba dvou až třícentimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí či zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku). Při požáru je nejnebezpečnější pro obyvatele vzplanutí interiéru, nábytku, textilu a spotřebičů. Dalo by se říci, že dřevo hoří předvídatelným, spočitatelným, do určité míry řiditelným způsobem

Houby a červotoči

Dřevokazné houby a červotoči mohou pro dřevostavbu představovat nebezpečí pouze při nedostatku zkušeností při výstavbě (obvykle při výstavbě svépomocí) nebo zanedbání pravidelné údržby. Základem ochrany je zvládnutí principů tzv. „konstrukční ochrany dřeva“, které zamezují vnikání vlhkosti do konstrukce a nežádoucímu proudícímu vzduchu.

Vzhled domu

Dřevostavba nemusí nutně představovat tradiční formu srubu nebo chalupy, jak se mnozí domnívají. Záleží na představách stavebníka a umu architekta, jak si s designem poradí. Mnoho lidí si pod pojmem dřevostavba představí problémové okály, které však nemají s konstrukcí současných dřevostaveb mnoho společného.

Trvanlivost

Dřevostavby jsou z hlediska životnosti plně srovnatelné se zděnými domy . Musejí Samozřejmě stejně jako ostatní materiály splňovat přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost. Je však nutné se o ně poctivě starat.