Dům na klíč

img

Stavba rodinného domu na klíč

Stavba na klíč je pro zákazníka komfortní variantou výstavby domu. V okamžiku předání hotové stavby se můžete do nového domu ihned nastěhovat. Nespornou výhodou stavby na klíč je, že firma poskytuje na provedené práce záruku. Výstavba probíhá na základě smlouvy o dílo, kterou jasně specifikujeme termíny plnění, celkovou cenu za provedené dílo, způsob předání a převzetí stavby, způsob odstranění závad a nedodělků a reklamační podmínky.

Po vzájemné dohodě může naše společnost realizovat i práce spojené s realizací základové desky, pokládkou ležaté kanalizace, přípojkou pro vodu, plyn a elektrické vedení.

Standardní dodávka prací při stavbě na klíč

 • Vnější a vnitřní stěny, dokončené omítkou a vnější a vnitřní malbou
 • Stropy jsou tvořeny zavěšeným sádrokartonem
 • Střecha včetně střešní krytiny a klempířských prací
 • Okna jsou plastová bílá
 • Parapety z olištovaného lamina
 • Vchodové a vnitřní dveře
 • Topení
 • Elektroinstalace
 • Kanalizace
 • Podlahy jsou laminátové plovoucí, případně s keramickou dlažbou
 • Schody jsou dřevěné, samonosné
 • Baterie – standart
 • Koupelna a WC – vana, umyvadlo, klozet

Prohlédněte si také kompletní rozsah dodávky

Garance pevné ceny stavby domu

Ve smlouvě o dílo Vám garantujeme dohodnutou cenu za stavbu domu po celou dobu výstavby, je-li do 6 měsíců ode dne podepsání smlouvy o dílo zhotovitelem zahájena montáž stavby rodinného domu. Ke stavbě domu od nás zdarma obdržíte 3 paré kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změny v rámci technického vývoje konstrukce, stavebních materiálů a vybavení domu.