Než se započne

img

Než se započne

Chcete bydlet ve svém rodinném domku a vybrali jste si dřevostavbu. Dřevostavba má dosti výhod proti standardní zděné konstrukci. Je rychleji postavená a v domě s dřevěnou konstrukcí je lepší pohoda pro bydlení (více naleznete v sekci o nás)

Při rozmýšlení jaký typ domku zvolit, je třeba si ujasnit prvních pár požadavků – jaký máte pozemek, jak velký domek chcete mít a co vše budete na pozemku kolem domku mít (garáž, zastřešené posezení nebo bazén). Pokud jste rozhodnutí pro určitý typ domku, můžete vybírat z našeho katalogu nebo lze projektovat dle individuálně dodaných podkladů, začneme spolupráci s Vámi.

 

Z naší strany je nejdříve potřeba podívat se na místo, kde budete chtít domek postavit. Obhlídka pozemku slouží k zmapování poměrů v dané lokalitě a případnému našemu vyjádření jak by bylo nejlepší situovat stavbu. Na základě obhlídky terénu jsme schopni Vám připravit studii Vámi vybrané stavby a orientační cenovou nabídku, aby se dalo přistoupit k dalšímu kroku návrhu pro zhotovení projektu.

 

K zpracování projektové dokumentace je třeba, aby investor zajistil z příslušného stavebního úřadu technické podmínky – regulativy – pro danou oblast k výstavbě rodinných domků. Některé úřady Vám tyto informace poskytnou bez náhledu, jak chcete, aby stavba vypadala. Na některých úřadech budete pro jejich lepší vyjádření právě potřebovat zpracovanou studii novostavby, některé nebudou mít žádné požadavky. Toto záleží na umístění dané lokality. Stavební úřad se vyjadřuje k vzhledu domku (jestli může být patrový, jakou má mít střechu, v jaké vzdálenosti od hranice pozemku má být postavený). Další náležitostí k tomu, aby se mohlo začít se zpracováním projektové dokumentace, je vyjádření správců inženýrských sítí – elektřiny, vody, odpadů případně plynu – zda se vaše stavba bude moci připojit na jejich vedení.

Pokud máte připraveny všechny tyto poklady, můžeme začít pracovat na projektové dokumentaci. Samotné zpracovávání projektové dokumentace a upřesněné cenové nabídky začne po podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí. Na základě této smlouvy Vám zpracujeme a připravíme projektovou dokumentaci a potřebné podklady pro vyřízení stavebního povolení. V této fázi upřesníme a do projektu i cenové nabídky zapracujeme Vaše případné požadavky na zhotovení nadstandardních částí stavby. S projektovou dokumentací Vám zpracujeme upřesněnou cenovou nabídku.

 

Následně každý klient obdrží tři kompletně zpracované projektové dokumentace, aby si mohl vyřídit stavební povolení.V době kdy bude probíhat stavební řízení, můžeme již zpracovat a podepsat Smlouvu o dílo. V tuto dobu je již možné bez problémů zapracovat do smlouvy o dílo všechny potřebné termíny realizace stavby rodinného domu.

 

Po kladném vyjádření stavebního úřadu a jeho nabytí právní moci, je možné započít s výstavbou Vašeho rodinného domu. Po dokončení výstavby rodinného domu předáváme klientovy hotové dílo dle rozsahu dodávky a v termínech podepsaných ve Smlouvě o dílo. Po předání stavby od nás klient obdrží všechny potřebné dokumenty a podklady pro kolaudaci. Kolaudaci stavby si zajistí klient osobně na místně příslušném stavebním úřadě.