Rozsah dodávky

POPIS STANDARTNÍ DODÁVKY RODINNÉHO DOMU

Všeobecná část

Výroba a montáž domů je v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v ČR. V konstrukci domu jsou použity výhradně materiály zdravotně nezávadné a předepsané kvality dle platných norem a předpisů. Stavební popis a popis prací je obsažen ve „Specifikačním listu dodávky“, který je součástí Smlouvy o dílo. Tento materiál obsahuje informace o technickém provedení a vybavení standardního domu a o rozsahu prací provedených dodavatelem od spodní hrany základové spáry až do stádia předání domu „na klíč“.

Projektová dokumentace

Součástí ceny díla je zpracování a dodání kompletní projektové dokumentace investorovi pro stavební i sloučené řízení – stavební výkresy v platném měřítku, projekty TZB (elektroinstalace, ústřední vytápění, zdravotechnika) a technické zprávy.

Obvodové nosné stěny

Konstrukce stěn splňují z hlediska izolačních vlastností všechny normy i platné předpisy a výrazně snižují spotřebu energie na vytápění. Součinitel prostupu tepla (U) našich obvodových konstrukcí je U= 0,16 W/(m2·K). Norma ČSN 730540-2 požaduje hodnotu U=0,3 W/(m2·K), ale doporučuje U=0,2 W/(m2·K).

Schéma obvodové nosné stěny

 1. deska Rigistabil 12,5 mm
 2. předstěna – dřevěný rošt + tepelná izolace 40 mm
 3. parozábrana
 4. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/120 + tepelná izolace 120 mm
 5. deska Rigistabil 12,5 mm
 6. fasádní zateplovací systém – polystyren EPS 70 F 100 mm
 7. fasádní silikonová stěrka 2 mm

 

Celková tloušťka 305 mm

Štíty domu

U podkrovních domů je skladba štítových stěn stejná jako skladba obvodových nosných stěn. Štítové stěny přízemních domů nemají tepelnou izolaci z vnitřní strany.

Vnitřní příčky

Vnitřní příčky v RD jsou rozděleny na dva typy:

NOSNÉ
jsou součástí staticky nosné konstrukce domu, jejich přemístění je možné pouze po konzultaci se statikem a projektantem.

NENOSNÉ
plní funkci rozdělení vnitřní dispozice domu, jejich přemístěním lze individuálně řešit vnitřní uspořádání půdorysu.

Schéma nosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. OSB deska 12 mm
 3. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/100 + tepelná izolace 100 mm
 4. OSB deska 12 mm
 5. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 150 mm

Schéma nenosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. nenosný kovový rám + tepelná izolace 100 mm
 3. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 125 mm

Střecha

Konstrukce střechy je řešena fošnovými vazníky. Jednotlivé části vazníku jsou spojeny nalisovanými ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Standardně je dodávána střešní betonová krytina. Jiné varianty jsou za příplatek dle výběru investora.

Schéma střechy nad neobytným podkrovím

 1. stropní nosník vazníku
 2. difúzní fólie
 3. kontralatě 50/30 mm
 4. střešní latě 60/40 mm
 5. betonová střešní krytina

Schéma střechy nad obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. horní pas střešního vazníku + tepelná izolace 180 mm
 6. difúzní fólie
 7. kontralatě 50/30 mm
 8. střešní latě 60/40 mm
 9. betonová střešní krytina

Odvodnění střech, přesahy, podhledy

Odvodnění střechy je zajištěno okapními žlaby a svody v provedení TiZn bez nátěru. Přesah střechy na okapové straně je podle použité krytiny cca 50-65 cm. Přesah na štítové straně je podle použité krytiny cca 20-25 cm. Podhledy střechy jsou obloženy podbitím ze smrkového dřeva na pero-drážku, které je impregnováno proti povětrnostním vlivům nátěrem tenkovrstvou lazurou.

Schéma stropu bez obytného podkroví

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 180 mm

Schéma stropu s obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. ocelová konstrukce pro SD
 3. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 100 mm
 4. záklop stropu – OSB deska 22 mm
 5. kročejová izolace z plastifikovaného polystyrénu EPS tl. 20 mm
 6. anhydritový potěr tl. 40 mm
 7. podlahová krytina (laminátová podlaha)

Komín

Součástí dodávky je komínové zděné těleso s omítnutou nadstřešní částí CIKO TEC o průměru 160 mm. Lze dodávat dle požadavku investora i komínové těleso o průměru 180 mm nebo 200 mm nebo nerezový komín o stejných průměrech. Součástí dodávky je i střešní výlez.

Komín výšky 7,0m s průduchem 160 mm
Součástí dodávky komínu je platná revize

Okna a balkónové dveře

Otvorové výplně rodinného domu jsou tvořeny plastovými okny a balkónovými dveřmi s izolačním trojsklem s celkovou hodnotou Uw = 0,92 W/m2.K v bílé barvě. Je možné v rámci nadstandardního řešení za příplatek dodat i okna a dveře s jednostranným nebo oboustranným dekorem dle možností výrobce. Okenní mřížky, žaluzie a rolety jsou dodávány rovněž v rámci nadstandardu. Střešní okna Velux jsou instalována v rámci nadstandardní dodávky podkrovního domu.

Vchodové dveře

Vchodové dveře jsou plastové s vícebodovým zamykáním od stejného dodavatele jako okna. Dveřní výplně vchodových dveří je možné vybírat z nabídky firmy Perito – série Clasic a Technic, s příplatkem i z ostatních sérií. Standardní dodávka je v bílé barvě, jiná barevný dekor je řešena v rámci nadstandardu příplatkem odpovídajícím rozdílu cen.

Interiérové dveře

Interiérové dveře jsou ve standardu kašírované plné dveře bíle lakované v ceně 930,- Kč bez 15% DPH/ks. Součástí stavby je obložková zárubeň ve stejném provedení v ceně 1 790,- Kč bez 15% DPH/ks. Kování – kliky jsou ve standardu v ceně 240,- bez 15% DPH/ks. Investor si může dle svého přání vybrat jak dveře, tak i kliky dle svého přání – toto je řešeno jako nadstandard s příplatkem odpovídajícím rozdílu cen.

Schodiště v podkrovních domech

Schodiště je zhotoveno z bukového dřeva. Ve standardu je povrchová úprava řešena bezbarvým lakem. V základním provedení je instalováno bez podstupnic. Zábradlí je tyčové s madlem odpovídá provedení a typu schodiště.

Zdravotní instalace a sanita

Dodávka obsahuje:

 • rozvody teplé a studené vody v rámci půdorysu stavby,
 • splašková kanalizace v rámci půdorysu stavby s přesahem 0,5 – 1 m od půdorysné hrany stavby,
 • tepelné izolace potrubí v rámci dodávky,
 • prohlídka a tlaková zkouška vnitřních rozvodů vody,
 • prohlídka a zkouška těsnosti vnitřní kanalizace,
 • okapní systém z titanzinku (TiZn) nad úrovní -0,150 m,
 • kompletní rozvody teplé a studené vody jsou zhotoveny z plastu. Kanalizační potrubí je také plastové.

V rámci standardu je dodáváno sanitární zařízení koupelen a WC:

Závěsné WC LYRA PLUS bílé tlačítko Sigma klozetové duroplastové sedátko bílé.
V ceně 3.500,- Kč bez DPH/sadu
WC kombi LYRA PLUS
s hlubokým splachováním
a s nádržkou 3/6 l
klozetové duroplastové sedátko bílé.
V ceně 3.500,- Kč bez DPH/sadu
Vana FORTUNA 160 x 100 cm, akrylát
vodovodní baterie vanová S-line bez příslušenství.
V ceně 7.500,- Kč bez DPH/sadu
Umyvadlo LYRA PLUS 60 cm
umyvadlová stojánková páková baterie s výpustí.
V ceně 2.500,- bez 15% DPH/sadu
Umývátko LYRA PLUS 40cm
umyvadlová stojánková páková baterie bez výpustí.
V ceně 1.500,- bez 15% DPH/sadu
Sprchový kout Roltechnik CR2
bílé provedení,
sprchová akrylátová vanička 90/90, čtvrtkruh, bílá Roltechnik Havaii,
vodovodní baterie sprchová bez příslušenství
V ceně 11.500,- Kč bez DPH/sadu

Ohřev TUV

Ohřev teplé užitkové vody je zajištěn elektrickým zásobníkovým nepřímotopným ohřívačem DZD OKCE o objemu 160 l .

Vytápění

Dům je vytápěn elektrickými přímotopy. Jedná se elektrická topná těles s vnitřním termostatem. Jiný druh vytápění může být na přání dodán jako vícepráce.

Malířské práce

Malba je stavební bílá.

Obklady stěn

Standardní provedení obkladů v koupelně je řešeno do výšky 2,0 m, na WC do výšky 1,2 m. Obklady jsou v ceně 240,- Kč bez 15% DPH/m2 a velikosti do 25 x 30 cm. Jiné lze dodat jako nadstandard.

Plynofikace

Plynofikace objektu je dodávána jako nadstandardní služba, nebo si ji zařizuje investor na vlastní náklady.

Dlažby

Dlažba je navržena do exponovaných prostor (chodba, technická místnost, koupelna). Dlažby jsou dodávány v cenové hladině 240,- Kč bez 15% DPH/m2 dle požadavků investora.

Schéma podlahy s keramickou dlažbou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. tekutá hydroizolace – ve vlhkých prostorech (koupelna)
 7. keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm

Schéma podlahy 1.NP s laminátovou podlahou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. mirelon
 7. laminátová podlaha tl. 8 mm

Elektroinstalace

Provádíme rozvod veškeré elektroinstalace od bytového rozvaděče, který je součástí dodávky. Požadavky na umístění zásuvek a vypínačů zakreslí investor do výkresů dispozičního řešení stavby. Případné změny budou provedeny za příplatek jako nadstandard. Zásuvky a vypínače jsou dodávány v bíle barvě. Každá místnost obsahuje maximálně 3 elektrické dvojzásuvky a jeden vypínač s vývodem na stropní osvětlení. Jiné vybavení lze řešit jako nadstandard. Telefonní rozvod není součástí dodávky a lze jej řešit jako nadstandard. Svod TV antény je proveden pouze husím krkem z půdního prostoru do obývacího pokoje. Provedení kabeláží je za příplatek. Standardně jsou dodávány elementy série ABB Tango v bílé barvě. Ostatní dle specifikace objektu.

Montáž hromosvodu je součástí standardní dodávky domu

Výlez do půdního prostoru

Výlez do půdního prostoru je u bungalovů řešen zateplenými dřevěnými půdními schůdky 700/900 mm. U podkrovních domů je výlez řešen jako montážní výlez 600/600 mm. Půdní prostor ve standardu není navržen jako pochůzný. V půdním prostoru je ve standardu umístěna zásuvka a vypínač se světlem.