Schéma stěn a stropů

Schéma obvodové nosné stěny

 1. deska Rigistabil 12,5 mm
 2. předstěna – dřevěný rošt + tepelná izolace 40 mm
 3. parozábrana
 4. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/120 + tepelná izolace 120 mm
 5. deska Rigistabil 12,5 mm
 6. fasádní zateplovací systém – polystyren EPS 70 F 100 mm
 7. fasádní silikonová stěrka 2 mm

 

Celková tloušťka 305 mm

Schéma nosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. OSB deska 12 mm
 3. nosný dřevěný rám – rámová konstrukce KVH 60/100 + tepelná izolace 100 mm
 4. OSB deska 12 mm
 5. sádrokartonová deska 12,5 m

 

Celková tloušťka 150 mm

Schéma nenosné dělící příčky

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. nenosný kovový rám + tepelná izolace 100 mm
 3. sádrokartonová deska 12,5 mm

 

Celková tloušťka 125 mm

Schéma stropu bez obytného podkroví

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. kovová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace 60 mm
 5. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 160 mm

Schéma stropu s obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. ocelová konstrukce pro SDK
 3. nosná část stropu – dolní pás vazníku + tepelná izolace 100 mm
 4. záklop stropu – OSB deska 22 mm
 5. kročejová izolace z plastifikovaného polystyrénu EPS tl. 20 mm
 6. anhydritový potěr tl. 45 mm
 7. podlahová krytina (laminátová podlaha)

Schéma střechy nad neobytným podkrovím

 1. stropní nosník vazníku
 2. difúzní fólie
 3. kontralatě 50/30 mm
 4. střešní latě 60/40 mm
 5. betonová střešní krytina

Schéma střechy nad obytným podkrovím

 1. sádrokartonová deska 12,5 mm
 2. parozábrana
 3. ocelová konstrukce pro SDK
 4. tepelná izolace tl. 60 mm
 5. horní pas střešního vazníku + tepelná izolace 160 mm
 6. difúzní fólie
 7. kontralatě 50/30 mm
 8. střešní latě 60/40 mm
 9. betonová střešní krytina

Schéma podlahy 1.NP s laminátovou podlahou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. mirelon
 7. laminátová podlaha tl. 8 mm

Schéma podlahy 1.NP s keramickou dlažbou

 1. násyp ze štěrkopísku tl. 150 mm
 2. betonová deska tl. 150 mm + ocelová výztuž
 3. protiradonová hydroizolace
 4. tepelná izolace polystyren EPS 150 tl. 100 mm
 5. anhydritový potěr tl. 45 mm
 6. tekutá hydroizolace – ve vlhkých prostorech (koupelna)
 7. keramická dlažba + lepidlo tl. 10 mm