Technologie výroby

img

Technické provedení hrubé stavby

Nejčastějším způsobem montáže u dřevostavby je tzv. sendvičová – plošná montáž, (systém Platform Framing). Je to modernější a rychlejší technologie montáže dřevostavby. Jednotlivé dílce – panely – se připraví ve výrobně. Na stavbě se jednotlivé dílce smontují, provede se kompletní montáž stavby a dokončí povrchové úpravy. Celý proces výstavby touto technologií trvá pouhé 2 – 5 měsíců. Hodně tohoto technologického postupu záleží na přípravných pracích.

Druhou možností je provedení jen hrubé montáže panelů ve výrobně (sbíjená kostra panelů z jedné strany opláštěná ztužujícími deskami – rigidur nebo OSB desky), výstavba na staveništi pak trvá 3 – 5 měsíců. Během této doby se provádí montáž systému (stěnové komplety, stropní konstrukce, střešní konstrukce, výplně panelů a kompletní dokončení stavby. Délka výstavby je závislá i na velikosti budovaného objektu. Další používanou technologií výstavby je tzv., letmá montáž (systém Balloon Framing), v tomto případě trvá kompletní montáž stavby průměrně 4 – 6 měsíců.

Stěnové konstrukce

Stěnové konstrukce vytváří dřevěné panely z konstrukčních hranolů – KVH hranoly s opláštěním OSB deskami – vícevrstvé desky z plochých třísek tl. 12 mm, které zabezpečují stabilitu jednotlivých konstrukcí a následně i celé stěnové soustavy. Hranoly pro obvodové panely jsou rozměrů 60 x 120 mm, pro příčkové panely rozměrů 60 x 100 mm. Svislé sloupky stěnových konstrukcí jsou v osové vzdálenosti max. 625 mm. Vodorovné nosné prvky (parapety a nadpraží otvorů) jsou tvořeny vodorovným hranolem, který je po obou stranách podepřen svislými sloupky shodného průřezu. Překlady nad dveřními a okenními otvory jsou tvořeny hranoly KVH postavenými na výšku a podepřeny stejně jako parapetní a nadpražní prvky svislými hranoly. U širších otvorů jsou překladové hranoly zdvojeny. Hranoly jsou mezi sebou spojeny pomocí nastřelených konvexních hřebíků (viz. níže). Konvexní hřebíky – kroužkové nebo stromečkové hřebíky – jsou ocelové pozinkované hřebíky pro spojování dřevěných částí s kónickým dříkem pod hlavou. OSB desky se uchycují na hranoly – kostru – ocelovými sponkami, tyto se upevňují pomocí pneumatické sponkovací pistole. Spoje mezi trámky konstrukce musí být přesné a rovné, aby byla zabezpečena stabilita konstrukce.

KVH hranoly

KVH (konstruktionsvollholz) – je masivní konstrukční dřevo nastavované zubovitým spojem vyráběné z jehličnatého řeziva (nejčastěji smrk, modřín). Je to produkt se sledovanou kvalitou a jasně definovanými vlastnostmi.

KVH hranoly jsou dokonalým stavebním materiálem vynikajících vlastností, který splňuje základní požadavky pro použití v moderním stavebnictví. Spojování zubovitým spojem a lepením dle EN 385 umožňuje výrobní délku až 18 m. Spoj neoslabuje příčný řez a nemusí být zohledňován při pnutí.

Hranoly jsou tloušťkově egalizované, čtyřstranně hoblované se sraženými hranami (požární bezpečnost) a rozměrově stálé. Vlhkost materiálu je 15 % (+-2 %), což zajišťuje přirozenou ochranu proti biologickým škůdcům.

Konstrukční desky RIGISTABIL

Konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) je sádrokartonová deska typu DFRIEH2 v souladu s EN 520. Skládá se ze speciálního sádrového jádra vyztuženého skleněnými vlákny a obaleného silným papírovým kartonem. Lícový papír je přírodní barvy – světle šedo-béžové. Pevnost v ohybu a tvrdost povrchu jsou výrazně vyšší než u standardního sádrokartonu. Desky RigiStabil jsou ohnivzdorné a impregnované. Pro snadnou identifikaci i po montáži desky je potisk červenou barvou proveden jednak na hraně desky, jednak na lícové ploše desky souběžně s hranou PRO.

Použití:  konstrukční deska RigiStabil (DFRIEH2) je určena pro nosné konstrukce i nenosné konstrukce. RigiStabil desky se vyznačují vysokou pevností v ohybu a tvrdostí povrchu, čímž jsou ideální pro použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny intenzivnímu mechanickému namáhání. Testy prokázaly účinnost desek v staticky zatěžovaných nosných konstrukcích rámových stěn, a to jak pro vertikální, tak pro horizontální zatížení, například v dřevěném rámovém objektu.

Desky RigiStabil jsou také vhodné pro suché podlahy, opláštění výtahových šachet a bezpečnostní konstrukce. Desky RigiStabil mohou být použity v částečně exponovaném vnějším prostředí (např. stěny a stropy ve vícepodlažních garážích, průchody, venkovní podhledy apod.).

OSB desky

OSB (Oriented Strand Board) – desky jsou víceúčelové desky vyráběné unikátní technologií lepení orientovaných dřevěných třísek ve třech vrstvách.

Ve vrchních vrstvách jsou orientovány podélným směrem, ve středové vrstvě jsou orientovány příčným směrem. Takto laminované vrstvy OSB desky jsou spojeny vodovzdornou pryskyřicí.

Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k dosažení těch nejlepších mechanicko-fyzikálních parametrů desek. Desky neobsahují přirozené vady rostlého dřeva (suky, praskliny apod.).

Výroba OSB desky umožňuje získat dřevěnou desku odolnou proti vlhkosti.

Předností OSB desky je její pevnost a tuhost, mají dobrý tepelný odpor, požární odolnost a jsou odolné proti rázům a vibracím, proti zemětřesení a silnému větru. Svými vlastnostmi jsou zdravotně nezávadné a výborně se dají využít i jako částečná izolace vůči zvuku či izolace tepelná.

Příhradové vazníky

Příhradové vazníky, které tvoří střešní konstrukci jsou ze smrkového dřeva. Řezivo používané pro výrobu vazníků musí být vzduchosuché, certifikované a odpovídat požadavkům normy ČSN EN 14081–1 o třídění dřeva podle pevnosti a vizuální třídy S10. Kromě toho musí dřevo vyhovovat kritériím pro podélné zakřivení ve směru šířky, tloušťky, šroubové a příčné zakřivení, definovaným v EN 844–3 a měřeným podle EN 1310.

Pro výrobu vazníků se běžně používá řezivo tloušťky 50–80 mm a šířky 80–260 mm. Dřevěné konstrukční prvky jsou před montáží impregnovány přípravkem proti dřevokazným škůdcům, plísním a houbám (např. Bochemit QB) dle požadavku ČSN.

Dřevěné prvky jsou spojovány pomocí lisovaných styčníkových desek vyrobených z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu s nánosem zinku. Desky jsou různých rozměrů a o tloušťkách plechu 1,0; 2,0 a 2,5 mm. Styčníkové desky mají podle typu jednostranně nebo oboustranně vylisované trny. Tyto trny mají podle typu i různé tvary trnů. Vazníky se zhotovují na základě projektové dokumentace zpracované projektantem.