Základová deska

img

Základová deska

Základy stavby jsou nejdůležitější část, na které závisí kvalita a zejména životnost Vašeho domu.
V ceně stavby na klíč a v ceně hrubé stavby je již započítána cena základové desky.

Pokud by investoři si chtěli zhotovit základovou desku sami. V tomto případě cenu základové desky investorovi odečteme. Cena díla je v případě, že se jedná o terén pod budoucí stavbou, který nevykazuje převýšení.

V případě, že pozemek je v nějakém sklonu nad 10 cm / 10 m ve vodorovné rovině, je potřeba základovou desku tomuto přizpůsobit. Buď se provede zvýšení základové desky nad terén, nebo je další způsob řešení sklonu pozemku a to tím, že se provede tzv. zářez do terénu a pozemek pod stavbou, případně i v jejím okolí, dle přání investora, se odebere do roviny. V tomto případě dojde k navýšení ceny dle potřebných prací.

Součástí dodávky základové desky jsou:

  • Zemní práce
  • Ležatá kanalizace pod základovou deskou
  • Prostupy pro přípojky vody, elektřiny a kanalizace (přípojky jsou ve standardu vyvedeny 1,0 m od základů)
  • Hutnění, úprava podkladu
  • Ocelová výztuž stěn základů i desky

Fotografie z realizace